Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

TGS Nopec Geophysical Company ASA: TGS15002 - Melding, 16. mars. 2015

Vurdering* /Tilråding: Vi ingen merknader til denne undersøkelsen på ressursbiologisk grunnlag.

Vår ref.: 2015/114-9
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref.: TGS Nopec Geophysical Company ASA, Kjell Aubert
Operatør (kontraktør) og fartøy: WGS Exploration Ltd, ”Bergen Surveyor”.
Type: Ordinær seismisk undersøkelse 2D og 3D
Kilde: 1.stk 300 k.t.
Antall kabler og lengde: 12, 8000 m
Kildetrykk: 140 bar.
Område: jf. polygon i mottatt kart.
Tid: Fra 01.05.2015 til 30.06.2015.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt, skremmeavstand 20nm.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).