Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ASA ST15002 Nordsjøen, melding 20. mars. 2015

Vurdering:*: Det omsøkte området ligger innenfor gytefelt for hyse(gyting primo mars til ultimo mai, topp i gyting fra medio mars til medio april) og øyepål ( gyting primo januar til ultimo mai, med topp i gytingen før primo mai). Siden topp i gytingen er passet for begge arter vil undersøkelsen kunne gå som planlagt forutsatt oppstart etter medio mai. Måleenheter for trykk og volum mangler i søknaden.
Tilråding: Forutsatt oppstart etter medio mai har vi på ressursbiologisk grunnlag har vi ingen innvendinger mot undersøkelsen.

Vår ref. 2015/46-22
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: Statoil ASA, Torgeir Nilsen.
Operatør (kontraktør) og fartøy: PGS Geophysical AS, ”Ramform Explorer”
Type: Ordinær seismisk undersøkelse 4D.
Kilde: Luftkanoner: 2 stk. à 4135 trolig k.t.?
Kildtrykk: 138bar (2000 trolig psi )
Antall kabler og lengde: 6; 6000m
Område: Nordsjøen
Tid: Fra 15.05.2015 til 15.07.2015.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt, skremmeavstand 20nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).