Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

RWE Dea Norge AS: RWE15300 -2D Melding,5. feb. 2015

Vurdering/Tilråding: Ingen merknader på resursbiologisk grunnlag.

Vår ref. 2015/182-1
Bakgrunn og merknader: Borestedundersøkelse / sitesurvey.
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: RWE Dea Norge AS, Marit Tørudbakken Jendal.
Operatør (kontraktør) og fartøy: RWE Sea Norge AS ”Ikke kjent”.
Type: Borrestedsundersøkelse, 2D.
Kilde: Ikke kjent
Kildetrykk: Ikkje kjent
Antall kabler og lengde: 1; 1400 m.
Område: Norskehavet.
Tid: Fra 01.03.2015 til 01.05.2015.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).