Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

PGS Geophysical AS: PGS15008 - Melding, 03. mars. 2015

Vurdering*/Tilråding: Vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til denne undersøkelsen.

Vår ref.: 2015/133-22
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref.: Multiklient Invest AS , Carine Delarue.
Operatør (kontraktør) og fartøy: PGS Geophysical AS, ”Ranform Vanguard”.
Type: Ordinær seismisk undersøkelse 3D
Kilde: 2.stk antatt str. 67.8 l (4135 k.t.)
Antall kabler og lengde: 12, 8000 m
Kildetrykk: 140 bar.
Område: Nordsjøen , jf. polygon i mottatt kart.
Tid: Fra 01.03.2015 til 31.10.2015.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt, skremme avstand 20nm.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).