Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

ORG Geophysical As: ORG15250 Melding, 23. mars. 2015

Vurdering*: Området det søkes for er i konflikt med gyteområdet for hyse (gyting fra primo mars til ultimo mai, med topp i gyting fra medio mars til medio april) og torsk (gyting fra primo januar til ultimo april). Det må tas hensyn til gyting og gytefelt som foregår i området det søkes for.
Tilråding: Forutsatt at undersøkelsen ikke startes før etter medio mai har vi ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Vår ref.: 2015/409-1
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref.: ORG Geophysical As , Andres Klubicka
Operatør (kontraktør) og fartøy: ORG Geophysical As, ”Christina E ”.
Type: Elektromagnetisk undersøkelse
Kilde: 1 stk. 1500kW
Antall kabler og lengde: 1 stk. 2700m
Område: jf. polygon i mottatt kart.
Tid: Fra 25.04.2015 til 25.06.2015.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt, skremmeavstand 1nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).