Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Lundin Norway AS: LN15302 - Melding, 19. mars. 2015

Vurdering* /Tilråding: Vi har ingen merknader til denne undersøkelsen på ressursbiologisk grunnlag.

Vår ref.: 2015/72-12
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref.: Luindin Norway AS, Anita Hansen
Operatør (kontraktør) og fartøy: Furgo Survey AS, ”MV Furgo meridian”.
Type: Borresteds undersøkelse 2D
Kilde: 6.stk, 2,3l (140 k.t.)
Antall kabler og lengde: 12, 6000 m
Kildetrykk: 140 bar.
Område: jf. polygon i mottatt kart.
Tid: Fra 01.05.2015 til 01.06.2015.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt, skremmeavstand 20nm.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).