Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Lundin Norway AS LN14301 Barentshavet, endringsmelding 05.jan. 2015

Vurdering*: I den omsøkte området perioden vil det være gytevandring i området, hovedsakelig av torsk. Det er viktig at seismikk aktiviteten undersøkelsen genererer ikke forstyrrer gytevandringen opp mot gytefeltet. Selv om dette er en borrestedsundersøkelse og det er en begrenset mengde seismikk aktivitet som gjenstår av det som var opprinnelig planlagt, er det allikevel tilrådelig at undersøkelsen avsluttes innen ultimo januar for å ta hensyn til gytevandringen.
Tilråding: Forutsatt at undersøkelsen avsluttes innen ultimo januar har vi ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Vår ref. 2014/237-67
Bakgrunn og ev. merknader: Utvidet tis på grunnav problemet med været.
Selskap og avsenders ref: Lundin Norway AS, Anita Hansen, 05.01.2015.
Operatør og fartøy: Fugro Survey AS, ”Fugro Meridian”.
Type: Borestedsundersøkelse 2D.
Kilde: Luftkanon(er): 6 à liter 2,3 liter(140 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.
Område: Blokk(ene): 7220/6, 9, og 7221/4, 7.
Tid: Fra 15.12.2014 til 01.03.2015.

*Vurderinger er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).