Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Electromagnetic Geoservices ASA: EMG15256, Melding 4. mars. 2015

Vurdering /Tilråding *: Området det søkes for er i konflikt med yngleområdet for snabeluer, som er en rødlisteart. Yngling foregår i tidsrommet mars-april. Det anbefales ikke bruk av elektromagnetiskkilde før primo mai i blokkene: 6708/7, 9, 10, 11, 12; 6607/1, 2, 3 og 6606/3. Utover dette har ingen merknader til undersøkelsen på resursbiologisk grunnlag.

Vår ref. 2015/8-34
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: Electromagnetic Geoservice ASA, Magne Andersen Drage
Operatør (kontraktør) og fartøy: Electromagnetic Geoservice ASA, ”Atlantic Guardian”
Type: Elektromagnetisk undersøkelse 3D.
Kilde: Elektromagnetisk kilde: 1 stk. 120kW.
Sensorer: Node: 500.
Område: jf. polygon i kart.
Tid: Fra 29.03.2015 til 31.07.2015

* nært inntil gytefelt: 1 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).