Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Electromagnetic Geoservices ASA: EMG15254, Endringsmelding 8. april. 2015

Vurdering /Tilråding *: Det området det søkes for er i konflikt med gyteområde for hyse, gyting fra primo mars til ultimo juni med forventet toppgyting før medio mai. Grunnet konflikt med gyteområde frarådes elektromagnetiske undersøkelser før etter medio mai innen for følgende blokker: 7218/8, 9, 11, 12; 7219/7, 10, 11, 12; 7119/2; 7120/9; 7121/7, 8, 10, 11, 12. Utover dette har vi ingen merknader til undersøkelsen på resursbiologisk grunnlag.

Vår ref. 2014/55-69
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: Electromagnetic Geoservice ASA, Magne Drange
Operatør (kontraktør) og fartøy: Electromagnetic Geoservice ASA, ”Atlantic Guardian”
Type: Elektromagnetisk undersøkelse 3D.
Kilde: Elektromagnetisk kilde: 1 stk. 120kW.
Sensorer: Node: 780.
Område: jf. polygon i kart.
Tid: Fra 15.04.2015 til 30.09.2015

* nært inntil gytefelt, skremmeavstand 1 nmi.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).