Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Electromagnetic Geoservices ASA: EMG15251 Barentshavet, Endringsmelding 16. jan. 2015

Vurdering: Det omsøkte området er i konflikt med gyting for følgende arter: Sild, medio feb. - primo april; Nordøstarktisk torsk ultimo mars –ultimo april; Hyse primo mars – ultimo juni og muligens også Nordøstarktisk sei, medio jan. – medio mars.
http://www.imr.no/geodata/geodataHI.html
http://www.imr.no/filarkiv/2013/04/kilo_rapporten_fisken_og_havet_3_2013.pdf/nb-no
http://www.imr.no/publikasjoner/andre_publikasjoner/havforskningsrapporten/nb-no
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/115197
Tilråding *: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde elektromagnetisk undersøkelse i det omsøkte området i gytetida for de overnevnte arter.

Vår ref. 2015/8-4
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: Electromagnetic Geoservice ASA, Tom Kristiansen, 16.01.2015
Operatør (kontraktør) og fartøy: Electromagnetic Geoservice ASA, ”Atlantic Guardian”
Type: Elektromagnetisk undersøkelse 3D.
Kilde: Elektromagnetisk kilde: 1 stk. 120kW.
Sensorer: Node: 1150.
Område: Barentshavet
Tid: Fra 01.02.2015 til 30.09.2015

* nært inntil gytefelt: 1 nmi.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).