Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Electromagnetic Geoservices ASA EMG14256, endringsmelding 11.mars.2015

Vurdering/ Tilråding *: Vi har ingen merknader til undersøkelsen på resursbiologisk grunnlag.

Vår ref. 2015/8-40
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: Electromagnetic Geoservice ASA,Magne Andersen Drage Operatør (kontraktør) og fartøy: Electromagnetic Geoservice ASA, ”Atlantic Guardian”
Type: Elektromagnetisk undersøkelse 3D.
Kilde: Elektromagnetisk kilde: 1 stk. 120kW.
Sensorer: Node: 120.
Tid: Fra 12.02.2015. til 30.04.2015.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt, skremmeavstand 1nm

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).