Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Dolpin Geophysical AS, DOL15001, endringsmelding, 25. mars. 2015

Vurdering/ Tilråding *: Området det søkes for ligger i øst nærme gytefelt for hyse, gyting fra primo mars til ultimo juni. Dette gytefeltet er noe usikkert og gytetopp antas å være passert ved oppstart av undersøkelsen. Forutsatt at man ved oppstart før medio mai starter i områdets vestlige del og går mot øst har vi ingen merknader på resursbiologisk grunnlag til undersøkelsen.

Vår ref. 2015/73-18
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: Dolphin Geophysical AS, Zoe Simms.
Operatør (kontraktør) og fartøy: Dolphin Geophysical AS, Polar Duchess.
Type: Ordinær seismisk undersøkelse 3D.
Kilde: Luftkanon: 2 stk. 67,2liter (4100 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000psi)
Kabler: 12; 7050m.
Område: Barentshavet
Tid: Fra 20.04.2015. til 31.08.2015.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt (20nmi) og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).