Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Dolphin Geophysical AS: DOL15003 - Endringsmelding, 30. mars. 2015

Vurdering* : I deler av den perioden det søkes for er det omsøkte området i konflikt med yngle/ gytefelt for øyepål ( gyting primo januar til ultimo mai med toppgyting ferdig primo mai), blålange (gyting mai – juni) og uer (yngling primo april til ultimo mai) .
Tilråding*: Undersøkelsen frarådes i det tidsrom og i de områder gyting/yngling foregår, se kart http://www.imr.no/geodata/geodataHI.html . Det er særlig viktig å unngå seismikk aktivitet i og i nærheten av gytefelt for rødlistearten blålange når denne arten gyter.

Vår ref.: 2014/73-23.
Bakgrunn og ev. merknader: Ordinær seismisk undersøkelse
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref.: Dolphin Geophysical AS , Zoe Simms.
Operatør (kontraktør) og fartøy: Dolphin Geophysical AS, ”M/V Polar Duchess”.
Type: Ordinær seismisk undersøkelse 3D
Kilde: 2 stk. antatt str. 67.2 l (4100 k.t.)
Antall kabler og lengde: 12, 7050 m
Kildetrykk: 140 bar.
Område: jf. polygon i mottatt kart.
Tid: Fra 15.04.2015 til 30.06.2015.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt, skremmeavstand 20nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).