Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Dolphin Geophysical AS: DOL15002 - Melding, 5. feb. 2015

Vurdering* : I deler av den omsøkte perioden er det omsøkte området i konflikt med gytevandring for Torsk, Hyse og lodde.
Tilråding: For å unngå konflikt med gytevandringer i det omsøkte området frarådes oppstart av undersøkelsen før medio mai. Utover dette har vi ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Vår ref.: 2014/73-6.
Bakgrunn og ev. merknader: Ordinær seismisk undersøkelse
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref.: Dolphin Geophysical AS , Zoe Simms, 05.02.2015.
Operatør (kontraktør) og fartøy: Dolphin Geophysical AS, ”M/V Polar Duchess”.
Type: Ordinær seismisk undersøkelse 3D
Kilde: 2x3 subarray antatt str. 67.2 l (4100 k.t.)
Antall kabler og lengde: 10, 7050 m
Kildetrykk: 140 bar.
Område: Barentshavet , jf. polygon i mottatt kart.
Tid: Fra 20.02.2015 til 31.08.2015.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).