Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Det norske oljeselskap AS, DN15300, melding, 6. mars. 2015

Vurdering:*-**: Det omsøkte området ligger innenfor gytefelt for hviting gyting i perioden fra ca. primo januar til ca. primo juli. Nyere informasjon kan tyde på at hvittingen sitt gyteområde er større enn det som til nå publiserte kart viser. En tilpasset mindre borrestedsundersøkelse vil derfor ikke representere en trussel mot bestandens reproduksjon dersom denne gjennomføres tidligst primo mai.
Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting før primo mai, utover dette har vi ingen innvendinger mot undersøkelsen.

Vår ref. 2015/275-6
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: Det norske oljeselskap AS, Kjell Berg
Operatør (kontraktør) og fartøy: Furgo Survey AS, ”MV Furgo Galaxy”
Type: Borrestedsundersøkelse 2D.
Kilde: Luftkanon: 1 stk. à 2,3l liter(140 k.t.) .
Kildtrykk: 138bar (2000psi)
Antall kabler og lengde: 1; 1200 og 100m
Område: Nordsjøen
Tid: Fra 27.04.2015 til 17.05.2015.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt.
** Tett inntil gytefelt: 0-10 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).