Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Wintershall Norge AS: WIN15301 BSU Nordsjøen- Melding, 11. des. 2014

Vurdering*/ Tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Vår ref.: 2014/56-50.
Bakgrunn og ev. merknader: Borestedundersøkelse / sitesurvey
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref.: Wintershall Norge AS , Erik Håvarstein, 11.12.2014.
Operatør (kontraktør) og fartøy: Wintershall Norge, Fartøy ikke kjent.
Type: 2D (BSU)
Kilde: 1 stk. luftkanonkilder med antatt str. 2.3 l (140 ci in)
Antall kabler og lengde: 1, 1200 m
Kildetrykk: 138 bar.
Område: Deler av kvadrantene 35/ 7, 8, 10, 11 i Nordsjøen , jf. polygon i mottatt kart.
Tid: Fra 01.02.2015 til 31.03.2015.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).