Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

WesternGeco AS: WG14002 3D Barentshavet melding, svar 20. mars 2014

Vurdering*: De aktuelle blokkene berører ikke gyteområder i det aktuelle tidsrommet. Vi merker oss at denne undersøkelsen er meldt til å foregå i samme periode som WG14001.

Tilråding: Vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Vår ref. 2014/249-2; 1654/2014.

Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.

Selskap og avsenders ref: WesternGeco AS, Derek Read, 17.2.2014.
Operatør og fartøy: WesternGeco AS, ”Western Trident”.

Type: 3D (djupseismikk).
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 83,4 liter (5085 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 12; 7000 m.

Område: Blokk(ene): 7325/1-12; 7326/1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11; 7425/8, 9, 11, 12 og 7426/7, 8, 10, 11.
Tid: Fra 1.4.2014 til 30.9.2014.

*             Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
**          tett inntil gytefelt: 0-10 nmi.
***        nært inntil gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).