Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Vitenskapelig undersøkelse med forskningsfartøyet RV "Polarstern" i Svalbardsonen og i området mellom Spitsbergen og Grønland

Vurdering og tilråding: Vi har vurdert eventuelle konsekvensene på det marine økosystemet av de omsøkte undersøkelsene. På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som omsøkt.

Vår ref. 13/1569-2; 12290/13
Bakgrunn: Utføring av biologiske, geologiske og kjemisk og fysisk oseanografiske undersøkelser i Svalbardsonen og i området mellom Spitsbergen og Grønland.
Selskap og avsenders ref:  Alfred Wegener Institute, Dr. Ingo Schewe, 14.11.2013.
Operatør og fartøy: Alfred Wegener Institute Helmholtz-Zentrum Für Polar- und Meeresforschung, FF "Polarstern".
Type: Biologiske, geologiske og kjemisk og fysisk oseanografiske undersøkelser.
Instrumentering - utstyr: AUV, CTD-probe, glider, ARGO-flytere, iskjerneprøvetaker, fotosyntetisk strålingsinstrument (PAR), strømmålere, sedimentfeller, Apstein-, Bongo- og multinettrål, tauet planktonprøvetaker (LOKI), kjerneprøvetakere (multi-, boks- og graviditet), frittfall kamerasystem, ADCP, sidesøkende sonar (675 kHz), multistråle- monostråle- og sedimentprofileringsekkolodd og høyoppløselig radiometer (RAMSES)

Område: Svalbardsonen og området mellom Spitsbergen og Grønland, jf. medsendt kart.
Tid: Fra 15.5. til 5.6.2014.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).