Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Tullow Oil Norge AS: TUN15301 BSU Nordsjøen- Melding, 12.des. 2014

Vurdering*/ tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Vår ref.: 2014/709-13.
Bakgrunn og ev. merknader: Borestedundersøkelse / sitesurvey
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref.: Tullow Oil Norge AS, Morten Diesen, 12.12.2014.
Operatør (kontraktør) og fartøy: Tullow Oil Norge, Fartøy ikke kjent.
Type: 2D (BSU)
Kilde: 1 stk. luftkanonkilder med antatt str. 2.3 l (140 ci in)
Antall kabler og lengde: 1, 1200 m
Kildetrykk: 138 bar.
Område: Deler av kvadrantene 31/2, 3; 35/ 11, 12, i Nordsjøen , jf. polygon i mottatt kart.
Tid: Fra 01.02.2015 til 31.03.2015.

* tett inntil gytefelt: 0-10 nmi.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).