Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Total E&P Norge AS TOT14300 BSU Nordsjøen, melding - svar 17. mars 2014

Vurdering*: Det omsøkte området ligger innenfor gytefeltene for sei med gyting i perioden fra primo januar til ultimo mars, samt innenfor gytefelt for øyepål med gyting i perioden fra primo mars til ultimo april.

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk aktivitet i denne blokken i gyteperioden for sei og øyepål.

Vår ref.: 2014/295-xx; xxxx/2014.

Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.

Selskap og avsenders ref.: Total E&P Norge AS, Roar Holstad, 21. 2.2014.
Operatør og fartøy: Total E&P Norge AS, ”ikke oppgitt”.

Type: BSU (lettseismikk).
Kilde: Et luftkanonfelt 2,6 l (160 k.t.)
Antall kabler og lengde: 1, 1500 m.
Kildetrykk: Ikke oppgitt - sannsynlig 138 bar.

Område: Blokk 25/6, jf. polygon i mottatt kart.
Tid: Fra 1.3. til 30.6.2014.

*             Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
**          tett inntil gytefelt: 0-10 nmi.
***        nært gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).