Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

TGS Nopec: TGS14006 3D Barentshavet - melding, svar 25. april 2014

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Vår ref. 2014/97-22; 3504/2014.

Bakgrunn og ev. merknader: Dette er en undersøkelse med P-kabel. Kilden er liten (300 k.t.) og kabelen taues på tvers -fotavtrykk ca. 250 x 250 m. P-kabelinnsamling passer dårlig med ODs meldingsformat. Hvert undersøkelsesområde er i størrelsesorden 50 km2, og selskapet ønsker å undersøke 10-15 områder. Under "Områder/eksklusiv snuområder" er det angitt sørvestre hjørne for 10 slike områder. Disse har utstrekning i kilometer som henholdsvis: 14,03 x 4,79; 9,48 x 5,38; 34,77 x 1,47; 31,67 x 1,66; 11,54 x 4,73; 24,24 x 2,02; 30,65 x 1,63; 55,9 x 0,84; 22,6 x 2,17; 22,68 x 2,29. Under "Områder/inklusiv snuområder" er det angitt det totale området som selskapet ønsker å ha muligheten til å gjennomføre slike undersøkelser i.

Selskap og avsenders ref: TGS Nopec Geophysical Company ASA, Kjell Aubert, 31.03.2014.
Operatør og fartøy: WGP Exploration Ltd., ”Bergen Surveyor”.

Type: 3D
Kilde: Ett luftkanonfelt à 4,9 liter (300 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 12-16; 25 m.

Område: Område i Barentshavet, jf. vedlagt kart.
Tid: Fra 01.05 til 01.09.2014.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).