Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

TGS Nopec: TGS14003 2D Barentshavet - melding, svar 17. mars 2014

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Vår ref. 2014/97-5; 1219/2014.
Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.

Selskap og avsenders ref: TGS Nopec Geophysical Company ASA, Kjell Aubert, 21.1.2014.
Operatør og fartøy: Sevmorneftegeofizika, ”Akademik Shatskiy”.

Type: 2D (djupseismikk).
Kilde: Luftkanon(er): 1 luftkanonfelt, 68,9 liter (4200 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 8000 m.

Område: Blokk(ene): Stort område i Barentshavet, jf. vedlagt kart.
Tid: Fra 1. mars til 15. juli 2014.

*        Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
**     tett inntil gytefelt: 0-10 nmi,
***   nært gytefelt inntil gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).