Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

TGS Nopec Geophysical Company ASA: TGS14005 3D Barentshavet melding og endringsmelding, svar 1. april 2014

Vurdering*-*** og tilråding: Det aktuelle området er ikke i konflikt med gyteområder i tidsrommet det er søkt om så vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Vår ref. 2014/97-8 og 2014/97-14; 1826/2014 og 2112/2014.

Bakgrunn og ev. merknader: I forhold til meldingen sendt 20.2. har en i endringsmeldingen av 26.2. økt arealet av området og dermed antall linjekilometer og CDP-km. Svaret her er basert på meldt område i endringsmeldingen.

Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: TGS Nopec Geophysical Company ASA, Kjell Aubert, 20.2.2014 og 26.2.2014.
Operatør (kontraktør) og fartøy: WesternGeco AS, ”Geco Eagle”.

Type: 3D - djupseismikk.
Kilde: 2 luftkanonfelt á 68,8 liter (2 x 4200 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 12; 6000 m.

Område: Deler av kvadrantene 7120, 7121, 7220, 7221 og 7222 i vestlige Barentshavet, jf. polygon i kart.
Tid: Fra 20.03.2014 til 01.07.2014.

*          Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
**     tett inntil gytefelt: 0-10 nmi.
***   nært inntil gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).