Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Suncor Energy Norge AS: SUN14301 BSU Nordsjøen - melding, svar 13.3.2014

Vurdering*: Omsøkt område ligger innenfor gyteområde for hyse med gyting i perioden fra primo mars til medio mai.

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i det omsøkte området i gyteperioden for hyse. Til dette kan nevnes at rettighetshaver har meldt en annen borestedsundersøkelse, SUN14300, i samme tidsrom der det ikke er noen restriksjoner pga. gyting.
 

Vår ref.: 2014/167-2; 1013/2014.

Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.

Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref.: Suncor Energy Norge AS, Simon Bicknell, 31.01.2014.
Operatør og fartøy: Suncor, ”ikke oppgitt”.

Type: Borestedsundersøkelse (BSU).
Kilde: Luftkanon 2,6 l (160 k.t.).
Kabler og lengde: 1, 1200 m.
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).

Område: Blokk 33/6 og 34/4.
Tid: Fra 1.4. til 1.7.2014.

*     Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
**    tett inntil gytefelt: 0-10 nmi.
***  nært gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).