Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil Petroleum AS: ST14211 4D Nordsjøen - melding, svar 2. april 2014

Vurdering*-***: Omsøkt område ligger innenfor gyteområdet for hyse med gyting i perioden fra primo mars til medio mai.

Tilråding: Idet planlagt oppstart er helt på slutten av gyteperioden, har vi på ressursbiologisk grunnlag ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

 

Vår ref. 2014/3-43; 1986/2014.

Bakgrunn og ev. merknader: Meldingen gjelder innsamling av "Permanent Reservoar Monitoring"-data (PRM-data) på Snorre. Det er lagt ut (nedgravet) ca. 250 km permanente registreringskabler i området. En vil registrere data på alle kablene som er utlagt. Data fra alle kablene vil sannsynligvis ikke bli brukt i prosessering for hvert skudd. Derfor er antall CDP-km satt lik antall planlagt skutte kilometer (båtkilometer) selv om det er noe misvisende.

Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref.: Statoil Petroleum AS, Svein Arne Tønning, 21.2.2014.
Operatør (kontraktør) og fartøy: WGP Exploration AS, ”Siem Sailor”.

Type: 4D (djupseismikk).
Kilde: 2 luftkanonfelt á 53,3 l (2 x 3250 k.t.) (flip-flop-operering).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde av utlegg: 26; 257 000 km.

Område: Blokk(ene): 33/9; 34/4, 5, 7, 8.
Tid: Fra 10.5. til 30.6.2014.

*         Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
**       tett inntil gytefelt: 0-10 nmi.
***    nært inntil gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).