Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil Petroleum AS ST14010 4D Nordsjøen, melding, svar 18. mars 2014

Vurdering*: Omsøkt område ligger innenfor gyteområdet for hyse med gyting i perioden fra primo mars til medio mai.

Tilråding: Idet planlagt oppstart er helt på slutten av gyteperioden, har vi på ressursbiologisk grunnlag ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Vår ref. 2014/3-30; 1355/2014.

Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.

Selskap og avsenders ref.: Statoil Petroleum AS, Rino Andreassen, 11.2.2014.
Operatør og fartøy: PGS Geophysical AS, ” Ramform Atlas”.

Type: 4D (djupseismikk).
Kilde: Luftkanon(er): Ett luftkanonfelt - volum ikke oppgitt (xx k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 10; 4000 m.

Område: Blokk(ene): 30/9, 12.
Tid: Fra 10.5. til 12.6.2014.

*          Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
**        tett inntil gytefelt: 0-10 nmi.
***     nært gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).