Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil Petroleum AS ST14002 Nordsjøen - endringsmelding, svar 17. mars 2014

Vurdering* og tilråding*: Det omsøkte området i aktuelt tidsrom er ikke i konflikt med gyteområder så på ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som planlagt.
 

Vår ref.: 2014/3-x; xxxx/2014.

Bakgrunn og ev. merknader: Endringen innebærer ny planlagt periode 10. mai – 14. juli istedenfor 1. mai – 5. juli som i opprinnelig melding av 5.2.2014.

Selskap og avsenders ref.: Statoil Petroleum AS, Rino Andreassen, 5.2. og 13.3.2014.
Operatør og fartøy: CGG Norge AS, ”Oceanic Challenger”.

Type: 4D (djupseismikk).
Kilde: Ikke oppgitt.
Kabler og lengde: Ikke oppgitt.
Kildetrykk: Ikke oppgitt - sannsynlig vanlig brukt trykk 138 bar.

Område: Blokk 15/6 og 15/7, jf. polygon i mottatt kart.
Tid: 10.5. til 14.7.2014.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
** tett inntil gytefelt: 0-10 nmi,
*** nært gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).