Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ASA ST14312 BSU Barentshavet - endringsmelding, svar 5.3.2014

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Vår ref.: 2014/3-12; 448/2014.
Bakgrunn og ev. merknader: Noen av linjene i det planlagte programmet (27.12.2013) er forlenget, og da blir området noe større.

Selskap og avsenders ref.: Statoil Petroleum AS, Bernt Christiansen/Leiv R. Stensen, 16.01.2014.
Operatør og fartøy: Statoil Petroleum AS, ”Sea Explorer”.

Type: Borestedsundersøkelse (BSU).
Kilde: En luftkanon på 2,6 l (160 k.t.) og èn på 0,17 l (10 k.t.).
Kabler og lengde: En kabel på 1200 m og én på ca. 100 m.
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).

Område: Blokker i kvadrantene 7324-7326, jf. rødskravert polygon i mottatt kart.
Tid: Fra 27.1. til 27.4.2014.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
** tett inntil gytefelt: 0-10 nmi,
*** nært gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).