Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ASA ST14307 BSU Nordsjøen - endringsmelding

Bakgrunn og ev. merknader: Statoil har lagt inn et endret og mindre netto-område. Det er regnet en effektiv innsamlings-/skyteperiode på 4-7 døgn. Bruttotid styres hovedsakelig av værforholdene. Endringsmelding av 14.12.2012 (ST13303) for samme området ble besvart med fraråding av seismisk aktivitet på ressursbiologisk grunnlag da det omsøkte området overlappet med gyteområdet for sei, hyse og øyepål.

Vår ref.: 14/3-16; 916/14.
Selskap og avsenders ref.: Statoil ASA, B. Christiansen/L. R. Stensen, 29.1.2014.
Operatør og fartøy: Gardline Geosurvey Ltd, MS "Sea Explorer”.
Type: BSU
Kilde: To seismiske kilder på henholdsvis 2,6 liter (160 k.t.) og 0,17 liter (10 k.t).
Kabler og lengde: To kabler på henholdsvis 1200 m og 100 m.
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Område: Blokk 30/11 og deler av blokk 30/12 i Nordsjøen.
Tid: Fra 26.02. til 28.05.2014.
Vurdering*: De omsøkte blokkene 30/11 og 30/12 ligger begge innenfor gyteområde for sei med gyting i perioden fra ca. primo januar til ca. ultimo mars. De ligger også innenfor gyteområde for øyepål med gyting i perioden fra ca. primo mars til ca. ultimo april og innenfor gyteområde for hyse med gyting i perioden fra ca. primo mars til ca. medio mai.

Frem til ca. 1. mars er det kun sei som gyter i området. Siden dette er en BSU og dermed mindre intensiv enn andre typer seismisk aktivitet, vil vi anse det som forsvarlig å arbeide fram til ca. 1. mars. Etter 15. mai er gytingen ferdig for alle tre artene, og det er uproblematisk med seismisk aktivitet i området.
Tilråding: Vi vil fraråde seismisk aktivitet i perioden fra ca. 1.mars til ca. 15.mai grunnet overlapping med gyteområder.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).