Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ASA ST14204 4D Midt-Norge, melding, svar 18. mars 2014

Vurdering*og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Vår ref. 2014/3-24; 1245/2014.

Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.

Selskap og avsenders ref.: Statoil ASA, Geir Tore Leikvoll, 6.2.2014.
Operatør og fartøy: Fairfield Nodal, ”Ocean Pearl”.

Type: 4D (djupseismikk).
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 65,4 l (2x3990 k.t.) - flip-flop-operering.
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall mottakere og lengde av utlegg: 3600; 9000 m.

Område: Blokk(ene): 6406/12; 6407/7, 8, 10.
Tid: Fra 1.5. til 15.6.2014.

*         Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
**       tett inntil gytefelt: 0-10 nmi.
***     nært gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).