Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ASA ST14203 3D Barentshavet, melding, svar 14. mars 2014

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Vår ref. 2014/3-17; 1014/2014.

Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.

Selskap og avsenders ref: Statoil ASA, Torgeir Nilsen, 3.2.2014.
Operatør og fartøy: Magseis Operations AS, ” Artemis Athene”.

Type: 3D (djupseismikk).
Kilde: Luftkanon(er): To luftkanonfelt á 66,7 liter (2x4070 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall mottakere og lengde av utlegg: 2500; 65 000 m.

Område: Blokk(ene): 7120/5, 6, 8, 9.
Tid: Fra 1.4. til 1.6.2014.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
** tett inntil gytefelt: 0-10 nmi.
*** nært gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).