Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ASA: ST1400 3D Barentshavet melding og endringsmelding, svar 31. mars 2014

Vurdering*-*** og tilråding: De aktuelle blokkene er ikke i konflikt med gyteområder i det aktuelle tidsrommet så vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

 

Vår ref. 2014/3-50; 2124/2014.

Bakgrunn og ev. merknader: Endringsmeldingen gjelder kun navn på FKO og følgefartøy. Ellers intet spesielt.

Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: Statoil ASA, Per Søiland, 27.3.2014.
Operatør (kontraktør) og fartøy: WesternGeco AS, ”WG Cook ”.

Type: 3D - djupseismikk.
Kilde: 2 luftkanonfelt á 38,4 liter (2 x 5085 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 10; 8000 m.

Område: Deler av nordøstlige Barentshavet, jf. polygon i kart.
Tid: Fra 01.04.2014 til 01.10.2014.

*          Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
**     tett inntil gytefelt: 0-10 nmi.
***   nært inntil gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).