Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ASA: ST14006 3D Barentshavet melding, svar 28. mars 2014

Vurdering*-*** og tilråding: De aktuelle blokkene er ikke i konflikt med gyteområder i det aktuelle tidsrommet så vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Vår ref. 2014/3-58; 2406/2014.

Bakgrunn og ev. merknader: Tid for innsamling satt fra 25. april til 15. okt. for å få størst mulig fleksibilitet i forhold til fiskeriaktiviteter.

Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: WesternGeco AS, Inge Øverland, 04.03.2014.
Operatør (kontraktør) og fartøy: 4Sea Energy AS, ”WesternGeco Amundsen ”.

Type: 3D - djupseismikk.
Kilde: 2 luftkanonfelt á 83,4 liter (2 x 5085 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 10; 8000 m.

Område: Blokkene 7332/7-9, 11, 12; 7333/4, 7, 8, jf. polygon i kart.
Tid: Fra 25.04.2014 til 15.10.2014.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

** tett inntil gytefelt: 0-10 nmi.
*** nært inntil gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).