Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ASA: ST14005 3D Barentshavet melding og endringsmeldinger 1 og 2, svar 23. april 2014

Vurdering*-*** og tilråding: De aktuelle blokkene er ikke i konflikt med gyteområder i det aktuelle tidsrommet så vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

 

Vår ref. 2014/3-83, 3004/2014; 2014/3-125, 3874/2014; og 2014/3-128, 3934/2014.

Bakgrunn og ev. merknader: Meldingen: Etter råd fra Fiskeridirektoratet er tidspunktet for innsamlingen satt til 25.04.-15.10.2014.
Endringsmelding 1: Operasjonsområdet er øket pga. inkludering av snuradius og det er foretatt en mindre justering av full-fold området. Videre lagt til følgefartøy.
Endringsmelding 2: Det er lagt inn fiskerirepresentanter.

Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: Statoil ASA, Per Søiland, 10.4.2014.
Operatør (kontraktør) og fartøy: PGS Geophysical AS, ”Ramform Explorer ”.

Type: 3D - djupseismikk.
Kilde: 2 luftkanonfelt á 66,9 liter (2 x 4130 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 10; 7050 m.

Område: Deler av kvadrantene 7433, 7434,7435 og 7436 i Barentshavet, jf. polygon i kart.
Tid: Fra 25.04.2014 til 15.10.2014.

*       Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
**   tett inntil gytefelt: 0-10 nmi.
*** nært inntil gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).