Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Spectrum ASA: SPE14001 2D Barentshavet, endringsmelding, svar 11. mars 2014

Vurdering*og tilråding: Vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Vår ref. 2014/322-2; 2127/2014.
Bakgrunn og ev. merknader: Endringen meldes som justering av koordinater for bruttoområdet i forhold til opprinnelig melding av 3.2.2014.

Selskap og avsenders ref: Spectrum ASA, Knut Fostad, 27.2.2014.
Operatør og fartøy: Dolphin Geophysical AS, ” Artemis Atlantic”.

Type: 2D (djupseismikk).
Kilde: Luftkanon(er): 82,0 liter (5000 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 8100 m.

Område: Ligger i hovedsak innenfor kvadrantene 7322-7326; 7422-7426 med noen få linjer i 7321.
Tid: Fra 15. mars til 31. mai 2014.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
** tett inntil gytefelt: 0-10 nmi,
*** nært inntil gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).