Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

ORG Geophysical AS ORG14250 EMU Barentshavet - melding svar JD-LDS 140414

Vurdering*-*** og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som omsøkt.

Vår ref.: 13/259-1; 1724/14.

Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.

Selskap (rettighetshaver): ORG Geophysical AS, Anupama Rajan, 19.02.2014.
Operatør (kontraktør)/fartøy: ORG Geophysical AS, "Christina E".

Type: Elektromagnetisk undersøkelse (EMU).
Kilde: Elektromagnetisk, effekt 1500 kW.
Mottakere - antall: En kabel, 2700 m, antall noder ikke oppgitt.

Område: Stort område i sentral del av Barentshavet.
Tid: Fra 1.4. (forsinket) til 31.05.2014.

*         Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
**      tett inntil gytefelt: 0-10 nmi.
***   nært inntil gytefelt: 10-20 nmi.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).