Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

OMV Norge AS: OMV14300 BSU Barentshavet endringsmelding, svar 2. april 2014

Vurdering*-*** og tilråding: Det aktuelle området er ikke i konflikt med gyteområder i tidsrommet det er søkt om, så på ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Vår ref. 2014/298-1; 1991/2014, 2014/298-2; 2715/2014 og 2014/298-x; xxxx/2014.

Bakgrunn og ev. merknader: I forhold til opprinnelig melding av 24.02. og endringsmelding 1 av 12.03. har en i endringsmelding 2 av 01.04.2014 lagt inn fartøy og kildestørrelse.

Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: OMV Norge AS, Jon Magnar Nesvik (m), 24.02.2014, Dag Helge Breivik (em 1 og 2), 12.03. og 01.04.2014.
Operatør (kontraktør) og fartøy: Fugro Survey  AS, ”Fugro Meridian”.

Type: BSU.
Kilde: Luftkanon 2,3 l (140 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1, 1200 m.

Område: Et lite område i kvadrant 7324 i Barentshavet, j.f. polygon i kart.
Tid: Fra 01.04.2014 til 30.6.2014.

*             Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
**          tett inntil gytefelt: 0-10 nmi,
***        nært inntil gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).