Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Multiclient Invest AS: PGS14005 3D Norskehavet-Midt-Norge - melding, svar 23.04.2014

Vurdering*: Blokk 6307/3, 4, 5 ligger tett inntil** gytefelt for sild med gyting fram til ca. ultimo april.

Tilråding: Dersom undersøkelsen starter i nord, vil sildegytingen være avsluttet innen operatøren kommer sør om N64°00' og øst om Ø07°00'. Følges dette, har vi på ressursbiologisk grunnlag ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Vår ref.: 2014/137-27; 3913/2014.

Bakgrunn og ev. merknader: Kort meldingstid i forhold til oppstart.

Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref.: Multiclient Invest AS, Morten Pedersen, 10.04.2014.
Operatør (kontraktør) og fartøy: PGS, ”Ramform Sovereign”

Type: 3D (djupseismikk).
Kilde: 2 luftkanonfelt á 67.7 l (2 x 4130 k.t.)
Kabler og lengde: 14, 7000 m.
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi)

Område: Deler av Norskehavet; blokkene 6306/2, 3, 5, 6; 6307/1-3, 4, 5; 6406/6, 9, 11, 12, 6407/1-12; 6507/10-12, jf. skravert område i mottatt kart.
Tid: Fra 21.04. til 30.09.2014.

*      Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
**    tett inntil gytefelt: 0-10 nmi.
*** nært inntil gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).