Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Multiclient Invest AS: PGS14002 3D Norskehavet/Midt-Norge - endringsmelding 2, svar 13.3.2014

Vurdering*: Blokkene 6306/3 og 6307/1-3 overlapper med gytefelt for sei i perioden fram til ca. medio april. Blokk 6307/3 ligger tett inntil** gytefelt for sild i perioden fram til ca. ultimo april. Blokkene 6407/3, 6, 9 ligger nært inntil*** gytefelt for sei i perioden fram til ca. medio april.

Tilråding: Vi viser til vårt svar av 27.2.2014. På grunnlag av endret utføring av undersøkelsen der det i stor grad tas omsyn til gyteområder og gyting og avgrenset skyting i blokk 6407/3, har vi på ressursbiologisk grunnlag ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt i siste endringsmelding.

Vår ref.: 2014/137-13; 2653/2014.

Bakgrunn og ev. merknader: I meldingen av 30.1.2014 ble det meldt aktivitet for hele området. I endringsmelding 1 av 31.1.2014 informeres det om at undersøkelsen vil starte i nord pga. andre aktiviteter i området.
Fra medio februar har det vært en omfattende, konstruktiv kommunikasjon mellom rettighetshaver og Havforskningsinstituttet som underlag for denne endringsmeldingen (2) av 10.3.2014.
Rettighetshaver ønsker nå å samle inn seismiske data i et mindre område i blokk 6407/3 over en periode på fem arbeidsdager fram til medio april. Dette på grunn av at det vil komme inn en rigg i området i april. Innsamlingen vil skje langs øst-vest linjer. Etter at de fem arbeidsdagene er ferdige, vil innsamlingen trekke seg borte fra blokk 6407/3 og ikke returnere før medio april. Innsamlingen vil fortsette lenger nord, bort fra de blokkene som tidligere er frarådet for seismisk aktivitet.

Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref.: Multiclient Invest AS, Morten Pedersen, 30.01.2014 (melding), 31.01.2014 (endringsmelding 1) og 10.3.2014 (endringsmelding 2).
Operatør og fartøy: PGS, ”Ramform Sovereign”.

Type: 3D (djupseismikk).
Kilde: 2 luftkanonfelt á 67.7 l (2 x 4130 k.t.)
Kabler og lengde: 14, 7000 m.
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi)

Område: Deler av Norskehavet/Midt-Norge; blokkene 6306/3; 6307/1-3; 6406/6, 9, 12; 6407/1-12; 6507/11, 12.
Tid: Varighet inntil 7 mnd i perioden fra 1.3. (faktisk oppstartdato noe senere) til 30.9.2014.

*     Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
**   tett inntil gytefelt: 0-10 nmi.
*** nært inntil gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).