Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Multiclient Invest AS: MC3D-CGRN13 3D Nordsjøen - endringsmelding, svar 28. mars 2014

Vurdering*-** og tilrådning: Det aktuelle området er ikke i konflikt med noen gyteområder - gytingen er over, og vi har derfor ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Vår ref. 2014/80-7; 3262/2014.

Bakgrunn og ev. merknader: Det søkes om å utvide innsamlingen i tidsrommet fra 01.05.2014 til 31.07.2014.

Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: Multiclient Invest AS, Morten Pedersen, 25.03.2014.
Operatør (kontraktør) og fartøy: PGS Geophysical AS, ”Atlantic Explorer” og ”Ramform Valiant”

Type: 3D - djupseismikk.
Kilde: 2 luftkanonfelt á 67.8 liter (2 x 4135 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 12; 7000 m.

Område: Deler av kvadrantene 1-3 i sørlige Nordsjøen, jf. polygon i kart.
Tid: Fra 01.07.2014 til 31.07.2014.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
** tett inntil gytefelt: 0-10 nmi.
*** nært inntil gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).