Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

MultiClient Geophysical AS: MCG 14001 2D Barentshavet - melding, svar 1. april 2014

Vurdering*-*** og tilråding: Det aktuelle området er ikke i konflikt med gyteområder i tidsrommet det er søkt om så vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Vår ref. 2014/323-1; 2126/2014.

Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.

Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: MultiClient Geophysical AS, Jeroen Hoogeveen/Tor Åkermoen , 27.2.2014.
Operatør (kontraktør) og fartøy: Sevmorneftegeofizika, ”Akademik Shatskiy”.

Type: 2D - djupseismikk.
Kilde: 1 luftkanonfelt á 65,6 liter (4000 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 8100 m.

Område: Et stort område i nordlige Barentshavet, som dekker deler av kvadrantene 7223 -7226, 7320-7326 og 7421.
Tid: Fra 15.4.2014 til 31.7.2014.

*          Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
**     tett inntil gytefelt: 0-10 nmi.
***   nært inntil gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).