Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Multicient Invest AS: PGS14012 3D Nordsjøen - melding, svar 28. mars 2014

Vurdering*-***: Omsøkte områder i blokkene 16/10-11 ligger tett opptil gytefelt for øyepål, med gyting i perioden fra primo mars til ultimo april. På bakgrunn av kommentarene i meldingen ser vi ikke helt sammenhengen mellom undersøkelsen PGS14002 og denne idet det skal brukes to forskjellige fartøyer til undersøkelsene.

Tilådning*: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk aktivitet i blokkene 16/10-11 i gyteperioden for øyepål.

Vår ref. 2014/137-20; 3251/2014.

Bakgrunn og ev. merknader: Meldingen er sent meldt inn i forhold til 5-ukersfristen. Pga. spesielle omstendigheter vedr. en innkommende rigg i området for undersøkelsen PGS14002 skaper dette vansker med å utføre den undersøkelsen (jf. ODs svar på PGS14002 av 04.03.2014). PGS ønsker at fartøyet "Ramform Explorer" (annet enn for PGS14002) kan samle inn seismiske data i omsøkt område.

Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: Multiclient Invest AS, Morten Pedersen, 25.03.2014.
Operatør (kontraktør) og fartøy: PGS Geophysical AS, ”Atlantic Explorer”.

Type: 3D - djupseismikk.
Kilde: 2 luftkanonfelt á 67.7 liter (2 x 4130 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 6; 6000 m.

Område: Blokkene 6/3; 7/1; 15/12 og 16/10, 11 i Nordsjøen, jf polygon i kart.
Tid: Fra 01.04.2014 til 31.10.2014.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
** tett inntil gytefelt: 0-10 nmi.
*** nært inntil gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).