Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Lundin Norway AS: LN14302 BSU Barentshavet- Endringsmelding, 15. des. 2014

Vurdering*: Det omsøkte området ligger utenfor kysten av Finnmark og gyteområdene for lodde. Gytingen er fra medio februar til medio april og lodda vil vandre mot gytefeltet i tiden før. Det er viktig at seismikk aktiviteten undersøkelsen genererer ikke forstyrrer gytevandringen opp mot gytefeltet ved kysten. Selv om dette er en borrestedsundersøkelse og det er en begrenset mengde seismikk aktivitet som gjenstår av det som var opprinnelig planlagt, er det allikevel tilrådelig at undersøkelsen avsluttes innen ultimo januar for å ta hensyn til gytevandringen.

Tilråding: Forutsatt at undersøkelsen avsluttes innen ultimo januar har vi ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Vår ref.: 2014/237-61; 8132/2014.
Bakgrunn og ev. merknader: Utvidet tid. Surveyområde kun innenfor egen lisens. Navn på fiskerikyndig. Redusert ant. CDP-km.
Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref.: Lundin Norway AS , Anita Hansen, 15.12.2014.
Operatør (kontraktør) og fartøy: Fugro Survey AS, ”MV Fugro Meridian”.
Type: 2D (BSU)
Kilde: 6 stk. luftkanonkilder med antatt str. 2.3 l (140 ci in)
Antall kabler og lengde: 1, 1200 m
Kildetrykk: 140 bar.
Område: Deler av kvadrantene 7129/6, 9 og 7130/4, 7 i Barentshavet , jf. polygon i mottatt kart.
Tid: Fra 15.10.2014 til 28.02.2015.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).