Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Electromagnetic Geoservices ASA EMGS1404 EMU Barentshavet

Vurdering* og tilråding: 7122/12; 7123/9-12; 7124/7-12; 7125/7-12; 7126/7-12; 7127/7-12; 7129/10-12; 7030/1, 2 og 7030/4-6 overlapper med nordlige deler av gyteområde for lodde med gyting i perioden fra ca. 1.mars til ca. 30. april. Fraråder elektromagnetiske undersøkelser i de nevnte områder i tiden 01.03.2014 til 30.04.2014

Vår ref. 13/14-40; 13391/14.
Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.
Selskap: Elektromagnetic Geoservices ASA, Adam Robinson, 17.12.2013.
Operatør/fartøy: Electromagnetic Geoservices ASA, ikke angitt.
Type: Elektromagnetisk undersøkelse (EMU).
Kilde: Elektromagnetisk, effekt 120 kW.
Mottakere: Noder, 600 stk.
Område: Stor del av sørlige Barentshavet, jf. vedlagt kart i melding av 17.12.2013.
Tid: 01.03.2014 til 01.10.2014.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).