Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Dolphin Geophysical AS: DOL14003 3D Barentshavet melding, svar 25. mars 2014

Vurdering*: De aktuelle blokkene er ikke i konflikt med gyteområder i det aktuelle tidsrommet.

Tilråding: Vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Vår ref. 2014/199-11; 3115/2014.

Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.

Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: Dolphin Geophysical AS, Zoe Simms, 21.3.2014.
Operatør (kontraktør) og fartøy: WesternGeco AS, ”Sanco Sward”.

Type: 3D - djupseismikk.
Kilde: 2 luftkanonfelt á 66,8 liter (2 x 4100 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 10 eller 12; 7500 m.

Område: Deler av kvadrantene 7127, 7128, 7129, 7227, 7228 og 7229.
Tid: Fra 01.07.2014 til 15.08.2014.

*         Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
**    tett inntil gytefelt: 0-10 nmi,
***  nært inntil gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).