Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Dolphin Geophysical AS: DOL14002 3D Barentshavet melding, svar 31. mars 2014

Vurdering*-*** og tilråding: Det aktuelle området er ikke i konflikt med gyteområder i det aktuelle tidsrommet så vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Vår ref. 2014/199-3; 2075/2014.

Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.

Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: Dolphin Geophysical AS, Zoe Simms, 26.2.2014.
Operatør (kontraktør) og fartøy: Dolphin Geophysical AS, ”Sanco Sward”.

Type: 3D - djupseismikk.
Kilde: 2 luftkanonfelt á 56,7 liter (2 x 3460 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 10 eller 12; 7500 m.

Område: Deler vestlige Barentshavet, jf. polygon i kart.
Tid: Fra 24.03.2014 til 30.06.2014.

*          Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
**     tett inntil gytefelt: 0-10 nmi.
***   nært inntil gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).