Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Dolphin Geophysical AS DOL14001 3D Barentshavet - endringsmelding, svar 7. mars 2014

Vurdering* tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Vår ref.: 2014/199-2; 1970/2014.

Bakgrunn og ev. merknader: Det meldes om tidligere startdato, 24. mars, lengre hydrofonkabler (7000 m) og endring i netto- og bruttoområdene i forhold til hva som stod i meldingen av 5.2.2014.

Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref.: Dolphin Geophysical AS, Zoe Simms, 5.2.2014 (melding) og 20.2.2014 (endringsmelding).
Operatør og fartøy: Dolphin Geophysical AS, ”Sanco Sword”

Type: 3D (djupseismikk).
Kilde: 2 luftkanonfelt á 56.7 l (2 x 3460 k.t.)
Kabler og lengde: 10 eller 12, 7500 m.
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi)

Område: Blokker i kvadrantene 7120, 7121, 7220-7224, 7323 og 7324.
Tid: Fra 24.3. til 30.6.2014.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
** tett inntil gytefelt: 0-10 nmi.
*** nært inntil gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).