Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Det norske oljeselskap ASA DN14302 BSU Nordsjøen - svar 9. mars 2014

Vår sak: 2014/11-12; 2109/2014

Bakgrunn og ev. merknader: Endringene omfatter bare bytte av fartøy og utvidelse av tidsrom. Havforskningsinstituttet opprettholder svar av 20.2.2014.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).