Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

ConocoPhillips Skandinavia AS CP14007 4D Nordsjøen

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som omsøkt.

Vår ref. 14/161-1; 970/14.
Bakgrunn og ev. merknader: ConocoPhillips planlegger å samle inn den syvende seismiske undersøkelsen over det permanente seismiske nettet som er installert over Ekofiskfeltet (Ekofisk LoFS). Undersøkelsen vil bli foretatt innenfor et begrenset område rundt Ekofisk-komplekset.
Selskap/rettighetshaver og avsenders ref: ConocoPhillips Scandinavia, Benedicte Myhre, 30.1.2014.
Operatør og fartøy: CGG Veritas Services SA, "Skandi Nova".
Type: 4D (OBS - djupseismikk).
Kilde: Luftkanon(er): 1 luftkanonfelt 50,2 liter (3060 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: Bunnmontert 4000 mottakere; total kabellengde 200 000 m.
Område: Blokk(ene): 2/2, 4.
Tid: Fra 1. april til 30. mai 2014.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).