Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

CGG Services (Norway) SA: CGG14003 3D Nordsjøen og Norskehavet/Midt-Norge, melding og endringsmeldinger, svar 11. mars 2014

Vurdering*: Jamfør Havforskningsinstituttets svar av 19.2.2014. Det vesentlige nå er at den seismiske undersøkelsen skal starte opp i den østligste delen av området langs nord-sør linjer og dette bør ikke forstyrre gytingen i nevneverdig grad.

Tilråding: Basert på nevnte forutsetninger har vi på ressursbiologisk grunnlag ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Vår ref. 2014/16-16; 2559/2014.
Bakgrunn og ev. merknader: Opprinnelig undersøkelsesperiode var 1.3. til 31.12.2014 (pr. 10.1.2014).
I endringsmelding 1 (22.1.2014) er sluttdatoen endret til 31.7.2014.
Fra primo uke 9 har det vært omfattende kommunikasjon mellom rettighetshaver og Havforskningsinstituttet for ev. å kunne tilpasse utførelse av undersøkelsen uten å forstyrre gyting i nevneverdig grad.
I endringsmelding 2 (7.3.2014) har rettighetshaver endret innsamlingsplanen for CGG14003 for å unngå gyteområdene. Kart skal ettersendes som viser hvor i området de vil samle inn seismikk i perioden 15. mars til 15. mai og en mer detaljert beskrivelse av gjennomføringen. I dette området vil de skyte nord-sør linjer og starte lengst i øst. Etter denne tidsperioden vil de fortsette innsamlingen i det innmeldte området som normalt.
Pr. dags dato er ikke undersøkelsen påbegynt – fartøyet først vil være tilgjengelig fra ca. 16.3.

Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref: CGG Services SA, Kristin Ebne, 10.1., 22.1. (1) og 7.3.2014 (2).
Operatør og fartøy: CGG Services SA, ”Viking Vanquish”.

Type: 3D (djupseismikk).
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 76,1 liter (2 x 4640 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 14; 8100 m.

Område: Blokk(ene): 26/1, 2; 31/1-11; 32/1, 2, 4, 5, 7, 8; 35/1-12; 36/1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11; 6203/9, 12; 6204/7, 8, 10, 11.
Tid: Fra 1.3. til 31.7.2014.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
** Tett inntil gytefelt: 0-10 nmi,
*** Nært gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).